Onze aanpak

Bij DENED Projectbeheersing vinden we het belangrijk dat u als opdrachtgever altijd ‘in control’ bent en blijft. Samen kiezen we processen en procedures die nodig zijn voor uw project. Hierbij maken we gebruik van beproefde methodieken (IPM, PRINCE2, PMBOK, Projectmatig creëren, Agile e.d.), of onderdelen hieruit. Deze methodieken worden ingezet als middel, niet als doel. Het gaat uiteindelijk om uw organisatie, uw project en uw succes.

Alle beheers-aspecten zien wij als één integraal geheel. Zo houdt de projectmanager altijd overzicht. Verrassingen, knelpunten en risico’s worden in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en waar mogelijk tot een minimum beperkt. Alles is traceerbaar, transparant en helpt positief mee in de voorspelbaarheid van het project. Zowel financieel als in tijd en kwaliteit.