Onze filosofie op projectbeheersing

Projectbeheersing is voor ons meer dan alleen maar geld, tijd en kwaliteit. Het draait om mensen. We geloven in vragen stellen en je inleven in de klant. Wat is de huidige situatie? Wat zijn de wensen? Wat is mogelijk, en wat niet? Goed luisteren leidt tot maatwerk.

We kiezen voor kwaliteit en eenvoud. Zowel wat betreft onze medewerkers als de producten die we inzetten. We werken alleen met gespecialiseerde professionals die beproefde methodieken effectief weten in te zetten. Doelgericht en zonder onnodige bureaucratie.

We vinden dat succes afhankelijker is van de mens dan van de middelen. Daarom verkiezen wij de juiste rolinvulling boven een strikte taakinvulling. We behouden wat goed is en passen vastgeroeste patronen aan waar nodig, met respect voor alle medewerkers.

Dit is waar DENED voor staat en waar u ons aan mag houden:

Afspraak is afspraak. Alle betrokkenen zijn aanspreekbaar op hun handelen en gedrag en spreken anderen daarop aan. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

We tonen initiatief. Met een gezonde dosis lef doorbreek je processen/werkwijzen en buigen we ze om tot een werkbare omgeving die leidt tot het gewenste resultaat.

We leggen verbindingen. Tussen DENED en opdrachtgever, tussen directie en werkvloer, maar net zo goed binnen het beheersingsteam. Werken is leuk, maar samenwerken is beter.

We hebben plezier. Vanzelfsprekend worden successen gevierd. Maar ook in de dagelijkse gang van zaken zijn plezier en een gezonde dosis humor voor ons cruciaal.